Voľby do NR SR 2020: Informácia a o čase a mieste konania volieb do NR SR 2020

Dátum vydania: 
piatok, 29. november 2019