Výzva, upozornenie Západoslovenskej distribučnej , a.s. - orezávanie a výrub drevín v ochrannom pásme elektrických sietí

Dátum vydania: 
streda, 9. január 2019

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.  vlastníkov, nájomcov alebo správcov pozemkov vyzýva na orezávanie a výrub drevín v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok a upozorňuje  na orezanie a výrub stromov  v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením