Začatie územného konania – Západoslovenská distribučná (miesto stavby: ul. Pri mlyne)