Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v lokalite Nemecká dolina