Zverejnenie zámeru odpredať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum vydania: 
pondelok, 31. august 2020

 Zverejnenie zámeru odpredať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok registra „C“ parc. č. 2885/1 - záhrada vo výmere 261 m2 a parc. č. 2885/2 - záhrada vo výmere 12 m2, Mgr. Andrejovi Gaburovi.

PrílohaVeľkosť
PDF icon zverejnenie_zameru_odpredat_pozemky.pdf238.2 KB