Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Sebaedina Sadikiho