Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom užívania budovy, skladovacích priestorov a obslužnej komunikácie pre predajňu potravín pre spoločnosti TERNO real estate s. r. o.