Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. pre dočasný záber pri výstavbe diaľnice D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača