ZO Slovenského zväzu chovateľov Bratislava - Vajnory

Roľnícka 178, 831 07 Bratislava - Vajnory
Predseda: Tibor Cagán
Tel.: 0903/ 197 176
viac informácii