Kontakty

Adresa:
Miestny úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Tel. č.: 0850 24 25 24

Telefónny zoznam MiÚ Vajnory

E-mail:
vajnory@vajnory.sk
starosta@vajnory.sk
redakcia@vajnory.sk
infozakon@vajnory.sk

Servis pre občanov mestskej časti

Sekretariát starostu
e-mail: horvathova@vajnory.sk
e-mail: sekretariat@vajnory.sk

Právnik miestneho úradu
e-mail: komara@vajnory.sk

Miestny kontrolór
e-mail: kontrolor@vajnory.sk

Oddelenie vnútornej správy
Vedúci oddelenia
e-mail: kulka@vajnory.sk
0903/ 479 202

Podateľňa, administratíva, osvedčovanie podpisov a listín
e-mail: dicerova@vajnory.sk
Referát sociálny, zdravotný, školský
e-mail: kralovicova@vajnory.sk
Matrika, ohlasovňa, voľby, evidencia majetku
e-mail: gzemanova@vajnory.sk

Referát kultúry, športu, zahraničné vzťahy a komunikácia
e-mail: bielcikova@vajnory.sk
Referát športu
e-mail: kubala@vajnory.sk
 

Oddelenie investícií a hospodársklej správy

Referát hospodárskej správy
vedúci referátu
email: gorcs@vajnory.sk
0911/ 630 491
Referát vlastných investícií a prípravy
email: bugala@vajnory.sk
0911/ 988 710

Oddelenie stavebné, ŽP, ÚP a dopravy
Zastupujúca vedúca
email: krumpolcova@vajnory.sk
0911/221 556
Stavebný úrad
Referát územného plánu a architekt
Referát cestného hospodárstva
Referát životného prostredia a vodného hosp.

Oddelenie ekonomické
Vedúca oddelenia
e-mail: porazikova@vajnory.sk
0911/ 493 410
Referát účtovníctva a miezd
Referát fakturácie
Referát pokladne, krátkodobý prenájom
Referát daní a poplatkov