Events

Stavanie mája 30.4.2017

Stavanie mája 30.4.2017

30.04.2017

Pozývame Vás na stavanie Mája, prvý krát do Parku Pod lipami,
v nedeľu 30. apríla 2017 s Vajnorským okrášľovacím spolkom.
Dobrú cigánsku, oškvarkový pagáčik a iné občerstvenie ponúka FIALKA - Svetlana Matúšová.
Srdečne Vás pozývame.

News

Začalo sa s opravami ulice Pri mlyne

Začalo sa s opravami ulice Pri mlyne

25. 04. 2017
Ako sme už informovali, správca ciest začal tento týždeň s opravou ulice Pri mlyne. Postupuje smerom od železničného priecestia do Vajnor.  Ťažké mechanizmy odbrusujú starý asfaltový povrch a pripravujú tak cestu na položenie nového koberca. Cestná premávka je v tomto úseku presmerovaná do...
Integrované obslužné miesto občana už aj vo Vajnoroch

Integrované obslužné miesto občana už aj vo Vajnoroch

20. 04. 2017
IOMO  alebo Integrované obslužné miesto občana, ako jedno z pilotných pracovísk na Slovensku, je nové pracovisko zriadené pre občanov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vajnory. V kancelárii súčasného matričného úradu (Centrálny informačný systém matrík – CISMA) a ohlasovne pobytu ...
Príjazdná je opäť prejazdná

Príjazdná je opäť prejazdná

20. 04. 2017
Silný vietor  spôsobil že Príjazdná ulica bola zablokovaná polámanými konármi a vývratmi. Pracovníci Hospodárskej správy z miestneho úradu Vajnory v spolupráci s príslušníkmi Hasičského zboru, ktorí boli ku kalamite privolaní, polámané konáre a spadnuté stromy orezali a cestu znova sprejazdnili.   
Vajnory nesúhlasia so zámerom vybudovania tretej dráhy na Letisku M.R. Štefánika

Vajnory nesúhlasia so zámerom vybudovania tretej dráhy na Letisku M.R. Štefánika

12. 04. 2017
Mestská časť Bratislava-Vajnory podobne ako Rača nesúhlasí so zámerom  vybudovania tretej vzletovej dráhy na Letisku M.R. Štefánika. Jedným z dôvodov odmietavého stanoviska je zvýšenie frekvencie preletov lietadiel v nízkej výške nad dedinou, čím by sa zvýšila úroveň hluku a znížila kvalita...
V rozvoze nádob na biologicky rozložiteľný odpad sa pokračuje

V rozvoze nádob na biologicky rozložiteľný odpad sa pokračuje

12. 04. 2017
Začiatkom marca začala spoločnosť OLO, a.s. s distribúciou nádob na  biologicky rozložiteľný odpad.  K dnešnému dňu musí dodať ešte 4000 nádob. Medzi čakateľmi sú aj občania Vajnôr. Dovoz nádob robia každý týždeň pondelok- sobota v čase od 08,00 hod do 18, 00 hod. po predchádzajúcom telefonickom...