Kontrolór Ing. Martin Gramblička

 

Miestny kontrolór Vám je k dipozícii v kancelárii č. 302 na prízemí budovy Miestneho úradu v týchto úradných hodinách:

Utorok 8.00 – 15.30

Streda 8.00 – 17.00

Kontakt:
Miestny úrad Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava
kancelária č.302, prízemie
tel.: 02/212 95 252
e-mail:  kontrolor@vajnory.sk, gramblicka@vajnory.sk

Životopis:

Dátum a miesto narodenia: 29.8.1972, Bratislava
Rodinný stav: ženatý, 3 deti
Národnosť: slovenská

Vzdelanie:

Ekonomická univerzita Bratislava – Národohospodárska fakulta

Profesná kariéra:

Živnostník 1997-2009

 • komplexné služby v ekonomickej oblasti
 • účtovníctvo
 • ekonomické poradenstvo
 • správa aktív   

Konateľ od r. 2000 – BENTEN s.r.o.

 • komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva
 • komplexné vedenie podvojného účtovníctva
 • účtovné poradenstvo
 • ekonomické poradenstvo
 • spracovanie miezd
 • vypracovanie daňových priznaní
 • zastupovanie klientov pri kontrolách
Sekcia: