Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava hľadá brigádnikov na zberný dvor vo Vajnoroch. 
Viac informácií tu.

Zverejnené 25.4.2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava prijme do pracovného pomeru opatrovateľku
Nástup – 01.04.2019, prípadne dohodou. Viac informácií tu.

Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava prijme do pracovného pomeru referent investícií
Nástup – ihneď, prípadne dohodou. Viac informácií tu.

Zverejnené 20.3.2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________