Pracovné ponuky

Ponuka zo dňa 4.9.2017

Mestská časť Bratislava - Lamač vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, Heyrovského 4, 841 03 Bratislava s nástupom 23. novembra 2017.
Písomné prihlášky spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zatvorenej obálke do podateľne miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Lamač najneskôr do 13. októbra 2017 do 12:00, s označením "VK MŠ Heyrovského 4,Bratislava s Elokovaným pracoviskom, Malokarpatské námestie 6, Bratislava - neotvárať"

    _______________________________________________________________________________________________________________________

Ponuka zo dňa 14.8.2017

Milí študenti, rodičia a priatelia, 
školský rok sa pomaly blíži a momentálne hľadáme milú recepčnú na polovičný úväzok (od 14:00).
Náplň práce: administratíva, komunikácia s klientami, práca s PC, organizačné aktivity, upratovanie priestoru. Hľadáme spoľahlivú, komunikatívnu osobu s dobrým vzťahom k deťom, ktorá bude oporou pre našich lektorov. V prípade záujmu kontaktujte: 0940 270 729
Pekný zvyšok prázdnin a tešíme sa na vás opäť v septembri.
Tím Jazykovej školy LUKRA 

    _______________________________________________________________________________________________________________________

Ponuka zo dňa 8.8.2017

FK Vajnory hľadá hospodára pre futbalový areál. Nástup 1.1.2018. Podmienky - časová flexibilita, zručnosť pri kosení a údržbárskych prácach. Bližšie informácie na 0908 477 307.

Richard Fekete, predseda klubu