Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Mestská časť Bratislava-Vajnory
so sídlom Roľnícka 109, 831 07 Bratislava-Vajnory  hľadá brigádnikov na zabezpečovanie zimnej údržby počas sezóny 2018/2019 s prevahou fyzickej práce - čistenie chodníkov. Odmena: pohotovosť 35 €/týždeň, prípadne dohodou zabezpečovanie schodnosti chodníkov 4,50 €/hod.

Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o prijatie do zamestnania a súhlas so spracovaním osobných údajov mailom na porazikova@vainory.sk, prípadne osobne v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109.

Oznam - hľadáme brigádnikov na zimnú údržbu

Zverejnené 19.11.2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________