Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava prijme do pracovného pomeru opatrovateľku
Nástup – 01.04.2019, prípadne dohodou. Viac informácií tu.

Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava prijme do pracovného pomeru asistenta/asistenku starostu. Nástup – 01.06.2019. Viac informácií tu.

Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava prijme do pracovného pomeru referent kultúry a zahraničných vzťahov. Nástup – 01.07.2019, prípadne dohodou. Viac informácií tu.

Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava prijme do pracovného pomeru referent investícií
Nástup – ihneď, prípadne dohodou. Viac informácií tu.

Zverejnené 20.3.2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obec Ivanka pri Dunaji vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Materskej školy Slnečná ul. č. 17, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Viac info tu.

Obec Ivanka pri Dunaji vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Materskej školy SNP č.1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Viac info tu.

Zverejnené 26.2.2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________