Miestne zastupiteľstvo - 20. apríla 2016

Miestne zastupiteľstvo - 20. apríla 2016

POZVÁNKA na 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 20. apríla 2016 (streda) o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie Program: Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Brati...