Miestne zastupiteľstvo - 20. apríla 2016

Miestne zastupiteľstvo - 20. apríla 2016

POZVÁNKA na 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 20. apríla 2016 (streda) o 17.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie Program: Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Brati...

Miestne zastupiteľstvo - 16. december 2015

POZVÁNKA
na  8. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 

16. decembra 2015 (streda) o 17.00 hodine 

zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie