Podujatia

Ľadový karneval 22.1.2017

Ľadový karneval 22.1.2017

22.01.2017

Pozývame všetky deti na skvelú zábavu a tešíme sa na Vás.

Vajnorský ľadový pohár 28.-29.1.2017

Vajnorský ľadový pohár 28.-29.1.2017

28.01.2017

Mestská časť Bratislava – Vajnory si Vás dovoľuje pozvať na VI. ročník Vajnorského ľadového turnaja 2017, ktorý sa uskutoční 28.-29.1.2017

Bližšie info TU. 

Ozveny Vianoc 29.1.2017

Ozveny Vianoc 29.1.2017

29.01.2017

Srdečne Vás pozývame na slávnostný koncert Speváckeho zboru Jána Pavla II., ktorý sa uskutoční v nedeľu 29. januára o 16:00 hod. Vstupné je ľubovoľné.

Fašiangová zábava ZŠ sv. Jána Pavla II. 11.2.2016

Fašiangová zábava ZŠ sv. Jána Pavla II. 11.2.2016

11.02.2017

Pozývame Vás na Fašiangovú zábavu organizovanú rodičovským spoločenstvom pri ZŠ a MŠ sv. Jána Pavla II.

Výťažok  z tejto akcie bude využitý  pre potreby školy a aktivity deti.

Fašiangová veselica 28.2.  vo Vajnoroch

Fašiangová veselica 28.2. vo Vajnoroch

28.02.2017

Tradícia fašiagových veselíc je v ľudovej kultúre hlboko zakorenená. Mestská časť Bratislava-Vajnory v spolupráci s Verejným okrášľovacím spolkom a Vajnorskou dychovkou organizujú túto oslavu konca fgašiangového obdobia spojenú s pochovávaním basy aj tento rok. 

Novinky

Miestna knižnica Vajnory bude ZATVORENÁ

Miestna knižnica Vajnory bude ZATVORENÁ

26. 10. 2016

Miestna knižnica Vajnory bude od 19. januára 2017 do 25. januára 2017 ZATVORENÁ.

Dôvodom je výmena regálov a úprava priestorov.

Ak neviete čo je to hydrografia príďte v sobotu do galerie TYPO&ARS

Ak neviete čo je to hydrografia príďte v sobotu do galerie TYPO&ARS

18. 01. 2017

Prvá tohoročná tvorivá dielňa pre deti sa bude konať 21.1.2017 od 10.00 h – 14.00 h  v galérii TYPO&ARS (Roľnícka 349, Bratislava-Vajnory). V sobotu sa účastníci budú venovať hydrografií a maľovaniu na hodváb. Tvorivú dielňu organizuje Združenie deti a umenie ktoré pôsobí pri galérii. Ďalšiu tvorivú dielňu združenie chystá 4.2.2017. Keďže priestory galérie sú obmedzené je potrebné dopredu prihlásiť účastníkov.  

 

Tlačivo na zber biologického odpadu treba poslať do 31.1.2017

Tlačivo na zber biologického odpadu treba poslať do 31.1.2017

05. 01. 2017

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe triediť biologický odpad zo záhrad a dvorov. Tlačivo treba vyplniť a odoslať do 31.1.2017 na Oddelenie miestnych daní, poplatkov licencií magistrátu, Blagoevova 9, P.O.BOX 76, 850 05 Bratislava 55,  aj keď nežiadate o kompostér či zbernú nádobu. Ponúkame Vám návod ako na to.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

03. 01. 2017

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEBYTOVÝ PRIESTOR ALVIANO PIZZERIA

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEBYTOVÝ PRIESTOR ALVIANO PIZZERIA

19. 12. 2016

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mestskej časti - nebytového priestoru s výmerou podlahovej plochy 349,73 m2umiestneného v budove so súpisným číslom 10119 nachádzajúcej sa na ulici Alviano 6, postavenej na pozemkoch registra „C“ parc. č. 189/17 (Pizzeria – reštaurácia) a exteriérovej terasy