Miestna rada

Členovia Miestnej rady pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Vajnory

1. Ing. Soňa Molnárová zástupca starostu
2. Ing. Michal Vlček člen
3. Marek Grebeči člen