Galéria TYPO & ARS

02. 09. 2015

Roľnícka 349, 831 07 Bratislava - Vajnory
Predseda: JUDr. Peter Čepec
e-mail: cepec@typoars.sk
Tel.: 0903/ 477 074
viac informácií

Podobenka z Vajnor

07. 04. 2016

Koncová 33, 831 07  Bratislava
Predseda OZ: Gabriela Zemanová
Mobil: +421 905 201 464
E-mail: podobenkazvajnor@gmail.com
www.facebook.com/podobenkazvajnor

Klub rodičov Vajnory / Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu - Vajnory

26. 10. 2015

Roľnícka 280, 831 07  Bratislava
Predseda: Monika Debnárová
e-mail:  klubrodicov.vajnory@gmail.com
tel: 0903 850 212
 www.klubrodicovvajnory.sk

 

Katolícka jednota Slovenska - pobočka Bratislava Vajnory

26. 10. 2015

Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava
Predsedníčka: Ing. Edita Košíková

Miestny spolok SČK Bratislava - Vajnory

26. 10. 2015

Roľnícka 251, 831 07 Bratislava - Vajnory
Predsedníčka: Ing. Emília Uhrínová, MPH
Tel.: 0907/ 107 451

Skautská gilda Vajnory

26. 10. 2015

Čierny chodník 24, 831 07 Bratislava - Vajnory
p. Oľga Slivková

Slovenský skauting

26. 10. 2015

110. zbor Bratislava- Vajnory
Pri Mlyne 29, 831 07 Bratislava
Vodca: Tomáš Kadlic
e-mail: kadlic@gmail.com
Tel.: 0903 036 402

ZO Slovenského zväzu chovateľov Bratislava - Vajnory

26. 10. 2015

Roľnícka 178, 831 07 Bratislava - Vajnory
Predseda: Tibor Cagán
Tel.: 0903/ 197 176
viac informácii

Poľovnícke spoločenstvo Vajnory

26. 10. 2015

Rybničná 14, 831 07 Bratislava - Vajnory
Predseda združenia: Ján Panák
Tel.: 0903/ 968 069

Vajnorský vinohradnícky spolok

26. 10. 2015

Zahradnícka 54, 821 08 Bratislava
predseda: Eduard Fašung
e-mail: fasung@tasr.sk
Tel.: 00421 905/328 637