Galéria TYPO & ARS

Adresa:
Galéria TYPO & ARS
Roľnícka 349
831 07 Bratislava 36

Kontakt:
JUDr. Peter Čepec
Tel.: 0903/ 477 074,
e-mail: cepec@typoars.sk,
webstránka: www.typoars.sk

Otváracie hodiny:

  • denne okrem pondelka a sviatkov od 14.00 do 18.00 h. 
  • vstup voľný

Zameranie galérie:

  • realizácia výstav, predaj výtvarných diel a sprostredkovanie ich predaja.
  • tvorivé dielne pre deti i dospelých.
  • art-terapie pre zdravotne znevýhodnených občanov Vajnor,
  • viac informácií o činnosti galérie TYPO & ARS nájdete tu

Plán výstav v roku 2017

Kurzy tvorivosti pre dospelých v roku 2017 

Tvorivé dielne pre deti na rok 2017

Projekt: ZDRUŽENIE DETI A UMENIE

Kontakt:
Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36

mobil: 0903 477 074
e-mail: cepec@typoars.sk 

Neduhy tohto desaročia — túlanie sa, cigarety, alkohol, drogy sa posúvajú stále k nižším vekovým kategóriám a bohužiaľ už plne zasahujú deti v školskom veku. Najlepšou prevenciou proti tomu je zamestnať deti v ich voľnom čase inými aktivitami. Preto vzniklo občianske Združenie deti a umenie, ktoré sa chce dlhodobo zamerať na túto najzraniteľnejšiu vekovú kategóriu a ponúknuť pre deti a ich rodičov voľnočasové aktivity z oblasti tvorby výtvarného umenia. Združenie je právnickou osobou a má právnu formu v zmysle § 9a zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení zák. č. 300/1990 Zb. 

Naše aktivity realizujeme v Galérii TYPO&ARS (Roľnícka 349, Bratislava-Vajnory) formou tvorivých dielní, na ktorých učíme deti základom výtvarných techník a tradičných umeleckých remesiel. Od roku 2003 sme v spolupráci s Galériou TYPO&ARS uskutočnili 230 tvorivých dielní: * práca s hlinou — modelovanie, odlievanie, práca na hrnčiarskom kruhu, frotáž, maľba glazúr, sušenie a pálenie;* výroba ručného papiera — príprava recyklovaného papiera, frotáž, sušenie, aplikácie;* mramorovanie grafických papierov a kartónov;* aplikácie z papiera, kartónov a lepeniek –  origami, zhotovenie obálok, pozvánok,     pozdravov, paspartovanie;* maľba — na sklo, na kamene, na textil (hodváb), maľba akvarelov – výber motívov,    rozkresby, návrhy, základy kompozície;* základy grafických techník (monotypia) — kompozičné návrhy, maľba, tlač;* koláže — výber motívov, kompozícia, strihanie, lepenie;* základy vitrážovej techniky — príprava skla, motívov, rozkresby, návrhy, pájkovanie,    čistenie a farbenie;* drotárstvo — opletanie keramických misiek a váz, sklených fliaš, kameňov, zhotovovanie    drôtových objektov;* základy šperku — návrhy, výber použitých materiálov, zhotovenie šperku;* textilné techniky — tapisérie -výber motívov, rozkresby, návrhy, kompozícia,    lepenie, prepichovanie, adjustáž;* vianočné a veľkonočné pečenie a zdobenie medovníkov, oblátok, zhotovovanie sviečok.