Petície

18.6.2024

V tomto volebnom období nebola predložená petícia v zmysle Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

zdieľať