Rozpočet Mestkej časti

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025

event 24.1.2023

Rozpočet mestskej časti na rok 2024 a prognózy na roky 2025 a 2026

event 18.1.2024

Návrh rozpočtu na rok 2024

event 4.12.2023

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 a prognózy na roky 2023 a 2024

event 12.2.2021

Rozpočty 2021 a staršie

event 12.2.2021