Vajnorský ľudový dom

19.4.2017

Národná kultúrna pamiatka Vajnorský ľudový dom
( adresa: Roľnícka 181 )

Vhľadom na aktuálnu situáciu je Vajnorský ľudový dom ZATVORENÝ.

Odporúčame vopred si potvrdiť prehliadku expozície ľudového domu telefonicky, mailom alebo osobne na miestnom úrade s p. Gabrielou Zemanovou, predsedkyňou OZ Podobenka z Vajnor. 

V prípade záujmu väčšej skupiny o prehliadku expozície, je dohoda potrebná minimálne dva týždne vopred.

Podľa záujmu je možné dohodnúť aj výklad o histórii Vajnor a histórii ľudového domu, o miestnych tradíciách, vajnorskom ornamente a vajnorskom kroji, ako aj ukážku tradičných zvykov vo vajnorskom ľudovom odeve.

Expozícia sa bude postupne dopĺňať a podľa ročných období tematicky obmieňať.

Tel. kontakt: 0905 201 464, e-mail: podobenkazvajnor@gmail.com, www.facebook.com/podobenkazvajnor

zdieľať