Vajnorský ľudový dom

Národná kultúrna pamiatka Vajnorský ľudový dom
( adresa: Roľnícka 181 )

Odporúčané hodiny pre verejnosť:

utorok            od 18.00 do 20.00 hod

štvrtok           od 18.00 do 20.00 hod

nedeľa            od 15.00 do 17.00 hod

V mesiaci júl 2021 bude Vajnorský ľudový dom prístupný pre verejnosť cez pracovný týždeň počas podujatí Škola vajnorských tradícií (bližšie info tu) a Pres vajnorské okénko (bližšie info tu).
V týždni od 26. júla 2021 do 1. augusta 2021 nebude Vajnorský ľudový dom prístupný pre verejnosť.
V mesiaci august 2021 bude Vajnorský ľudový dom prístupný vo vyššie uvedených odporúčaných hodinách a zároveň po predchádzajúcom telefonickom alebo mailovom potvrdení.

Odporúčame vopred si potvrdiť prehliadku expozície ľudového domu telefonicky, mailom alebo osobne na miestnom úrade s p. Gabrielou Zemanovou, predsedkyňou OZ Podobenka z Vajnor. 

V prípade záujmu väčšej skupiny o prehliadku expozície a v iných hodinách ako sú odporúčané hodiny pre verejnosť, je dohoda potrebná minimálne dva týždne vopred.

Podľa záujmu je možné dohodnúť aj výklad o histórii Vajnor a histórii ľudového domu, o miestnych tradíciách, vajnorskom ornamente a vajnorskom kroji, ako aj ukážku tradičných zvykov vo vajnorskom ľudovom odeve.

Expozícia sa bude postupne dopĺňať a podľa ročných období tematicky obmieňať.

Tel. kontakt: 0905 201 464, e-mail: podobenkazvajnor@gmail.com, www.facebook.com/podobenkazvajnor