Vajnorský ľudový dom

Národná kultúrna pamiatka Vajnorský ľudový dom
( adresa: Roľnícka 181 )

Odporúčané hodiny pre verejnosť:

utorok            od 18.00 do 20.00 hod

štvrtok           od 18.00 do 20.00 hod

nedeľa            od 15.00 do 17.00 hod

Odporúčame vopred si potvrdiť prehliadku expozície ľudového domu telefonicky, mailom alebo osobne na miestnom úrade s p. Gabrielou Zemanovou, predsedkyňou OZ Podobenka z Vajnor. 

V prípade záujmu väčšej skupiny o prehliadku expozície a v iných hodinách ako sú odporúčané hodiny pre verejnosť, je dohoda potrebná minimálne dva týždne vopred.

Podľa záujmu je možné dohodnúť aj výklad o histórii Vajnor a histórii ľudového domu, o miestnych tradíciách, vajnorskom ornamente a vajnorskom kroji, ako aj ukážku tradičných zvykov vo vajnorskom ľudovom odeve.

Expozícia sa bude postupne dopĺňať a podľa ročných období tematicky obmieňať.

Tel. kontakt: 0905 201 464, e-mail: podobenkazvajnor@gmail.com, www.facebook.com/podobenkazvajnor