Vajnorský ľudový dom

Národná kultúrna pamiatka Vajnorský ľudový dom
( adresa: Roľnícka 181 )

Hodiny prístupné pre verejnosť:

utorok            od 17.30 do 19.00 hod

štvrtok           od 17.30 do 19.00 hod + kurzy tradičných ľudových remesiel

nedeľa            od 15.00 do 17.00 hod

V prípade záujmu o prehliadku expozície v iných hodinách, ktoré sú prístupné pre verejnosť, je možné dohodnúť si prehliadku telefonicky, mailom alebo osobne na miestnom úrade alebo priamo vo Vajnorskom ľudovom dome v čase prístupnom pre verejnosť s p. Gabrielou Zemanovou.

V prípade záujmu väčšej skupiny o prehliadku expozície a v iných hodinách, ktoré sú prístupné pre verejnosť, je dohoda potrebná minimálne dva týždne vopred.

Podľa záujmu je možné dohodnúť aj výklad o histórii Vajnor a histórii ľudového domu, o miestnych tradíciách, vajnorskom ornamente a vajnorskom kroji, ako aj ukážku tradičných zvykov vo vajnorskom ľudovom odeve.

Expozícia sa bude postupne dopĺňať a podľa ročných období tematicky obmieňať.

Tel. kontakt: 0905 201 464, e-mail: podobenkazvajnor@gmail.com, www.facebook.com/podobenkazvajnor