Starosta

Main profile

Telefón: 
0917/900000
Oddelenie: 
Sekcia: 

Curriculum vitae

Kontakt:

Miestny úrad Bratislava-Vajnory,
Roľnícka 109, I. poschodie, č. dverí 204
831 07 Bratislava

Sekretariát starostu:

tel.: 02/ 212 95 212
e-mail: sekretariat@vajnory.sk