Zberný dvor

Prevádzka zberného dvora je znovu otvorená od piatka 15. marca 2019.
Tento priestor je určený iba pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Zároveň upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad).
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta.
Pre obyvateľov Bratislavy je k dispozícii aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste č.2.

OZNAM: ZBERNÝ DVOR BUDE V SOBOTU 14.9.2019 ZATVORENÝ

Z dôvodu konania Vajnorských hodov nebude v sobotu 14.9.2019 zabezpečená služba zberného dvora, bude ZATVORENÝ.
Zelený odpad môžete priniesť v piatok 13.9.2019 alebo potom bude znovu otvorený až na ďalší týždeň v piatok a sobotu a budú pristavené aj kontajnery OLO na Veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad.
Ďakujeme za pochopenie.