Zberný dvor

Od 13. marca 2020 je zberný dvor vo Vajnoroch opäť otvorený, pričom je určený iba pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vajnory.​

OTVÁRACIA DOBA JE SPRAVIDLA:
od 10. marca do 10. novembra

  • PIATOK    od 14:00 h  -  do 18:00 h  
  • SOBOTA    od 8:00 h  -  do 16:00 h (obednajšia prestávka 12:00 - 12:30)

Zároveň je pre obyvateľov Vajnor taktiež k dispozícii aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste č.2 (VIAC INFO TU)
a rovnako zberný dvor v Rači na ul. Pri Šajbách​ (VIAC INFO TU)

Jesenné upratovanie - kontajnery.

Kontajnery budú pristavené iba na zbernom dvore a pri bytovkách na Rybničnej.
Kontajnery sú určené na zber veľkoobjemového odpadu z domácností, mimo stavebného, nebezpečného, biologicky rozložiteľného odpadu a skla.
Termíny o pristavení kontajnerov nájdete tu.

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hl. m SR Bratislavy

Termín zberu vo Vajnoroch je 24.10.2020 od 10:30 do 12:30 v zbernom dvore na ulici Pri mlyne. Termíny zberu v Bratislave nájdete tu.
Bližšie informácie k podmienkam zberu odpadov nájdete tu.

Upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad).
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta.