Zberný dvor

Zberný dvor vo Vajnoroch je aktuálne mimo prevádzky.

Otváracia doba zberného dvora je spravidla

od 10. marca do 10. novembra (oznam o predĺžení fungovania zberného dvora do konca novembra TU)

Piatok:     od 14:00 do 16:00

Sobota:   od 8:00 do 16:00 (obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30)


Zároveň je pre obyvateľov Vajnor taktiež k dispozícii aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste č.2 (VIAC INFO TU)
a rovnako zberný dvor v Rači na ul. Pri Šajbách​ (VIAC INFO TU)

Upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad).
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta.