Zberný dvor

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na zelený odpad na ul. Pri mlyne je od 12. marca 2021 opäť v prevádzke.

Zberný dvor bude v prevádzke aj počas májových sviatkov.

Otváracia doba zberného dvora je spravidla

od 10. marca do 10. novembra

Piatok:     od 14:00 do 18:00
Sobota:   od 8:00 do 16:00 (obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30)

Jarné upratovanie v roku 2021 t.j. harmonogram pristavenia kontajnerov na I. polrok

Zároveň sú pre obyvateľov Vajnor taktiež k dispozícii aj nasledovné zberné dvory:

  • zberný dvor na Starej Ivanskej ceste č.2, ktorý je v prevádzke celoročne (VIAC INFO TU)

  • zberný dvor v Rači na ul. Pri Šajbách, ktorý je v prevádzke v mesiacoch apríl až november​ (VIAC INFO TU)

Služba OLO Taxi - viac informácií tu.

Upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad).
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta.