Zberný dvor

ZBERNÝ DVOR A ZELENÝ TAXÍK UKONČILI SVOJU PREVÁDZKU NA ROK 2022 V SOBOTU 26.NOVEMBRA.

 

 

Zberný dvor na ul. Pri mlyne je prevádzke do novembra v nasledovných časoch.
Otváracia doba zberného dvora
je spravidla od 10. marca do 26. novembra

  • Piatok:od 14:00 do 18:00
  • Sobota od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 (obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00)
  • Predĺženie prevádzky zberného dvora na BRKO v obvyklých otváracích hodinách zatiaľ na neurčito podľa potreby a vývoja počasia.

    Ukončenie prevádzky bude včas oznámené.

Zároveň sú pre obyvateľov Vajnor taktiež k dispozícii aj nasledovné zberné dvory:

  • zberný dvor na Starej Ivanskej ceste č.2, ktorý je v prevádzke celoročne (VIAC INFO TU)

  • zberný dvor v Rači na ul. Pri Šajbách, ktorý je v prevádzke v mesiacoch apríl až november​ (VIAC INFO TU)

Celoročný zber elektroodpadu. Viac info nájdete TU.

Vajnorský zelený taxík. Viac info nájdete TU.

Služba OLO Taxi - viac informácií TU.

 

 

Harmonogram pristavenia kontajnerov v rámci jesenného  upratovania

Jeseň 2022

21. – 22. 10.2022                   2 ks ul. Pri mlyne  (2 ks 7 m3)

                                               2 ks 7m 3 bytovky na Rybničnej ul. č. 61 (oproti BEZ-ke)

28. – 29. 10.2022                   2 ks ul. Pri mlyne (2 ks 7 m3)

                                               1 ks 7 m 3 vajnorské jazerá

 

Kontajnery budú prístupné v piatok a v sobotu počas otváracích hodín zberného dvora na zelený odpad na ul. Pri mlyne (s výnimkou kontajnerov pristavených pri bytovkách na Rybničnej ul. a vajnorských jazerách ktorých umiestnenie určí objednávateľ) a ich vývoz sa uskutoční v nasledujúci pondelok.

Do kontajneru sa smie ukladať iba veľkoobjemový odpad spáliteľný v spaľovni.

 

Zákaz ukladania stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, nespáliteľného veľkoobjemového odpadu a odpadu s obsahom nebezpečných látok ako sú farby, lepidlá, oleje, chemikálie, elektrospotrebiče.

Veľkorozmerný nábytok pre zmenšenie zaberaného priestoru kontajnera prosím rozbite na menšie časti.

Po naplnení kapacity kontajnerov ďalší odpad neukladajte do kontajnera a v jeho okolí.

Na uloženie odpadu prednostne využívajte zberné dvory OLO na Ivánskej ceste a Pri šajbách, prípadne OLO Taxi. Šetríte tým obecné financie ktoré môžu byť použité na iné účely.

 

Upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad).
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta.