Zberný dvor

Zberný dvor na ul. Pri mlyne je aktuálne v riadnej prevádze do novembra v nasledovných časoch.
Otváracia doba zberného dvora
je spravidla od 10. marca do 10. novembra

  • Piatok:od 14:00 do 18:00
  • Sobota od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 (obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00)

Zároveň sú pre obyvateľov Vajnor taktiež k dispozícii aj nasledovné zberné dvory:

  • zberný dvor na Starej Ivanskej ceste č.2, ktorý je v prevádzke celoročne (VIAC INFO TU)

  • zberný dvor v Rači na ul. Pri Šajbách, ktorý je v prevádzke v mesiacoch apríl až november​ (VIAC INFO TU)

Celoročný zber elektroodpadu. Viac info nájdete TU.

Vajnorský zelený taxík. Viac info nájdete TU.

Služba OLO Taxi - viac informácií TU.

Upozorňujeme, že zberný dvor je určený výhradne pre zber biologicky rozložiteľného odpad rastlinného pôvodu (zelený odpad).
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. V prípade uloženia iného typu odpadu napr. stavebného alebo domáceho zmiešaného môže to byť vyhodnotené ako založenie nelegálnej skládky a občanovi môže byť vyrubená poriadková pokuta.