Novinky

PRIJATÉ OPATRENIA MČ Vajnory: COVID-19 (platné od 9. marca 2020)

PRIJATÉ OPATRENIA MČ Vajnory: COVID-19 (platné od 9. marca 2020)

30. 03. 2020

Prehľad série preventívnych opatrení v mestskej časti Bratislava - Vajnory v súvislosti s COVID – 19 (informácie sú vždy priebežne aktualizované)......

PRAVIDELNÉ STRETNUTIE STAROSTU S OBČANMI: ZRUŠENÉ AŽ DO ODVOLANIA

PRAVIDELNÉ STRETNUTIE STAROSTU S OBČANMI: ZRUŠENÉ AŽ DO ODVOLANIA

30. 03. 2020

Z dôvodu opatrení v súvislosti s COVID-19, je pravidelné stretnutie starostu s občanmi (vždy prvú stredu v mesiaci) zrušené až do odvolania.

Za Vaše pochopenie vopred ďakujeme!

Upozornenie - výrub stromov na Vajnorských jazerách

Upozornenie - výrub stromov na Vajnorských jazerách

24. 03. 2020

Mestská časť Bratislava-Vajnory zabezpečuje výrub 3 ks vzrastlých stromov druhu topoľ kanadský, vo veľmi zlom zdravotnom stave, v lokalite Vajnorské jazerá - malé bagrovisko prostredníctvom externej firmy oprávnenej vykonávať predmetnú činnosť v termíne od 24.03.2020 do 25.03.2020.

Žiadame občanov, aby sa v uvedených dňoch v danej lokalite nezdržiavali kvôli vlastnej bezpečnosti. 

Svetový deň vody - presun termínu na neurčito

Svetový deň vody - presun termínu na neurčito

20. 03. 2020

Medzi ľuďmi obľúbené testovanie vody zo studní aj s tohtoročnou novinkou, zľavou na rozšírené testy, nie je zrušené, ale iba presunuté

Staň sa dobrovoľníkom

Staň sa dobrovoľníkom

19. 03. 2020

Aby sme boli schopní zabezpečiť bezpečnosť seniorov, ktorí sú tou najohrozenejšou skupinou, hľadáme dobrovoľníkov, ktorí budú zabezpečovať dobrovoľnícku činnosť tak, aby seniori nemuseli vychádzať von. 

Pomoc seniorom

Pomoc seniorom

19. 03. 2020

Pre koho je služba určená?

Pre osamelo žijúcich seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Tlačová správa hl.m. SR Bratislava: Infolinka pre seniorov

Tlačová správa hl.m. SR Bratislava: Infolinka pre seniorov

18. 03. 2020

Ako byť spolu, aj keď máme byť v izolácií? Ako nezabudnúť na ostatných? S cieľom podporiť osamelé seniorky a seniorov mesto od 17. 3. zriadilo telefonickú Senior Linku. Linka je dostupná v pracovné dni medzi 8:00 a 17:00 na telefónnom čísle 0800 242 000. Určená je pre starších obyvateľov mesta, ktorých súčasná situácia obzvlášť zasahuje pri zvládaní životných situácií.

Oznam stavebného úradu – postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy /týka sa napríklad stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu, orgánu ochrany prírody a krajiny, cestného správneho orgánu/

Oznam stavebného úradu – postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy /týka sa napríklad stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu, orgánu ochrany prírody a krajiny, cestného správneho orgánu/

18. 03. 2020

Vzhľadom na zrušenie stránkových dní súvisiace so snahou obmedziť šírenie vírusu SARS-CoV-2 na území SR predlžujeme možnosť podávať námietky a vyjadrenia ...viac...

Fungovanie Miestneho úradu pre verejnosť od 16. marca 2020

Fungovanie Miestneho úradu pre verejnosť od 16. marca 2020

14. 03. 2020

Na základe dohody všetkých starostov mestských častí z dôvodu preventívnych opatrení v dôsledku výskytu koronavírusu, rovnako aj Miestny úrad Vajnory obmedzil pre verejnosť svoje fungovanie od PONDELKA 16.marca 2020. Funguje len podateľňa a to:  ​

  • pondelok od 9:00 do 12:00
  • streda      od 9:00 do 12:00
Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

12. 03. 2020

Z dôvodu preventívnych opatrení nariadených mestskou časťou Bratislava – Vajnory, je podujatie Uvítanie detí do života, ktoré bolo naplánované na MÚ v termíne 26.3.2020 ZRUŠENÉ!