Novinky

Odovzdávanie odpadových pneumatík

Odovzdávanie odpadových pneumatík

29. 05. 2023

Na celom území Bratislavy je veľké množstvo  nezákonne umiestnených odpadových pneumatík.

(Viac info...)

Problematika Nemeckej doliny – otázky a odpovede

Problematika Nemeckej doliny – otázky a odpovede

02. 05. 2023

V súvislosti s problematikou lokality Nemeckej doliny sa šíria rôzne informácie o skorom napojení na infraštruktúru a dopravnú sieť v lokalite, vrátane údajného začatia výstavby. 

(Viac info...)

Spustenie distribúcie tabliet BTI občanom

Spustenie distribúcie tabliet BTI občanom

05. 05. 2023

Hlavné mesto SR Bratislava obstarala tablety BTI, biologický prípravok, pre obyvateľov rodinných domov jednotlivých mestských častí Bratislavy, sú určené na zníženie množstva komárov.

(Viac info...)

SANÁCIA SCHODISKA NAD ŽELEZNIČNÝM PIECESTÍM NA VAJNORSKOM NADJAZDE

SANÁCIA SCHODISKA NAD ŽELEZNIČNÝM PIECESTÍM NA VAJNORSKOM NADJAZDE

26. 05. 2023

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK) sa na základe mnohých podnetov rozhodlo realizovať dôkladnú sanáciu schodiska mosta M 163 nad železnicou vo Vajnoroch, vedúceho k zastávke MHD „Vajnory, nadjazd“. Táto dôležitá obnovovacia práca sa uskutoční v termíne od 29. mája do 11. júna 2023.

(Viac info...)

Zmena intervalu odvozu vrecového zberu triedeného odpadu z rodinných domov od júna 2023

Zmena intervalu odvozu vrecového zberu triedeného odpadu z rodinných domov od júna 2023

24. 05. 2023

Hlavné mesto v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) mení od júna 2023 interval odvozu triedeného odpadu z rodinných domov formou vrecového zberu (D2D) z 2x mesačne na 1x za 28 dní. Odvoz modrých aj žltých vriec bude prebiehať vždy v rovnaký deň v týždni - každých 28 dní.

(Viac info...)

Ukončenie prác na vodovodnej sanácií - Koniarkova ul.

Ukončenie prác na vodovodnej sanácií - Koniarkova ul.

22. 05. 2023

Dodávateľ vodárenských prác informuje, že vzhľadom na predošlé nepriaznivé počasie a technické prekážky v práci na strane dodávateľa konečných povrchových úprav, by mala byť konečná úprava vozovky a chodníka na Koniarkovej ulici dokončená do konca mája.

Oznam o zatvorení podateľne a pokladne vo štvrtok popoludní a v piatok

Oznam o zatvorení podateľne a pokladne vo štvrtok popoludní a v piatok

17. 05. 2023

Mestská časť Bratislava – Vajnory oznamuje občanom, že od štvrtka 18. mája 2023 od 13:00 a v piatok 19. mája bude Miestny úrad  Bratislava - Vajnory vrátane podateľne a pokladne z technicko-organizačných dôvodov zatvorený.

(Viac info...)

 

Výstraha 2. stupňa pred dažďom

Výstraha 2. stupňa pred dažďom

16. 05. 2023

SHMÚ vydal meteorologické výstrahy 2. stupňa v trvaní od 16.5.2023 13:00 do 17.5.2023 13:00.

(Viac info...)

Vajnorský podcast: Vinárstvo a vinohradníctvo vo Vajnoroch

Vajnorský podcast: Vinárstvo a vinohradníctvo vo Vajnoroch

15. 05. 2023

Vajnory sú miestom s dávnou vinohradníckou tradíciou. Tá sa stále zachováva aj vďaka nadšencom zo spolkov, akým je aj občianske združenie Via Vitis - Vajnorský vinohradnícky spolok.

(Viac info...)

Oznámenie o prácach na havarijných opravách

Oznámenie o prácach na havarijných opravách

09. 05. 2023

Oznámenie o prácach na havarijných opravách na podtlakovej kanalizačnej sieti s uvedením časového rozmedzia od 3.5.2023 – 31.7.2023.

(Viac info...)