Novinky

Odvoz odpadu bude 17.novembra prebiehať bez zmien

Odvoz odpadu bude 17.novembra prebiehať bez zmien

14. 11. 2022

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, kuchynského biologicky rozložiteľného bioodpadu a záhradného bioodpadu bude počas sviatku, 17. novembra 2022 (štvrtok), prebiehať bez zmeny, a teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

(Viac info...)

Zberný dvor

Zberný dvor

10. 11. 2022

Predĺženie prevádzky zberného dvora na BRKO v obvyklých otváracích hodinách zatiaľ na neurčito podľa potreby a vývoja počasia.

Ukončenie prevádzky bude včas oznámené.

Plán poľovačiek na mesiace november a december

Plán poľovačiek na mesiace november a december

03. 11. 2022

Poľovnícka spoločnosť Vajnory oznamuje plán poľovačiek na mesiace november a december.

(Viac info...)

Informácia o plánovanej realizácii zaťažovacej skúšky

Informácia o plánovanej realizácii zaťažovacej skúšky

02. 11. 2022

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií plánuje v sobotu 5.11.2022 v čase 8:00 – 15:00 realizovať zaťažovaciu skúšku na moste na Bojnickej ulici, kde sa v uvedenom čase počíta s úplnou uzávierkou mosta.

(Viac info...)

Miestna knižnica Vajnory bude v pondelok 31. októbra 2022 zatvorená

Miestna knižnica Vajnory bude v pondelok 31. októbra 2022 zatvorená

31. 10. 2022

Miestna knižnica Vajnory bude 31. októbra 2022 /pondelok/ zatvorená.

Knižnica bude otvorená opäť v stredu 2. novembra 2022 .

Ako sme volili vo Vajnoroch

Ako sme volili vo Vajnoroch

30. 10. 2022

Kompletné výsledky volieb do orgánov samosprávy miest a obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnili v sobotu 29. októbra 2022 za Mestskú časť Bratislava - Vajnory.

Odvoz a likvidácia odpadu bude v utorok 1. novembra 2022 prebiehať bez zmien

Odvoz a likvidácia odpadu bude v utorok 1. novembra 2022 prebiehať bez zmien

26. 10. 2022

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude v utorok 1. novembra 2022, počas Sviatku všetkých svätých, vykonávať odvoz odpadu bez zmien.

(Viac info...)

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách pre voličov v izolácii

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách pre voličov v izolácii

24. 10. 2022

Oprávnený volič, ktorému bola z dôvodu ochorenia Covid-19 nariadená izolácia podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky. V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. v piatok 28. októbra 2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách pre voličov v karanténe

24. 10. 2022

Volič, ktorý je kvôli ochoreniu Covid-19 v karanténe alebo izolácii podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky. V piatok 28. októbra 2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Voľby 2022

Voľby 2022

20. 10. 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sú po prvý krát spojené, konajú sa v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 hodiny.

(Viac info...)