Miestna rada

Členovia Miestnej rady pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Vajnory

1. Ing. Soňa Molnárová zástupca starostu
2. Mag. iur. Matej Zeman člen
3. Marek Grebeči člen