Miestna rada

Členovia Miestnej rady pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Vajnory

1. Ing. Soňa Molnárová zástupca starostu
2. Václav Fekete člen
3. Marek Grebeči člen