Pracovné ponuky

Obec Zálesie, Trojičné námestie č. 1, 900 28 Zálesie, zastúpená starostom obce Ing. Mariánom Pergerom
VYHLASUJE v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu
ekonóm, účtovník obce.

Viac informácii TU

Zverejnené 24. 8. 2021

________________________________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Vajnory, so sídlom Roľnícka 109, 831 07  Bratislava-Vajnory

hľadá:

  • záhradníka.

Pracovná náplň spočíva predovšetkým v:

  • vykonáva odbornú ručnú prácu pri zabezpečovaní verejnej a inej zelene s použitím bežného náradia,
  • stará sa o stromy, kríky, trávniky a všetku zeleň v areáli MČ Vajnory,
  • v jarných a letných mesiacoch mechanizáciou kosí trávniky a stará sa o zeleň,
  • v čase vegetačného pokoja prevádza prierezu stromov a kríkov,
  • podľa potreby vysádza nové trávniky, stromy a kríky,
  • zalieva stromy, kríky a trávniky najmä v období sucha, 
  • v prípade potreby vykonáva postreky na ošetrovanie zelene, prípadne na odstránenie nežiadúcej vegetácie,
  • v zimných mesiacoch odpratáva sneh pomocou malej mechanizácie, v prípade potreby prevádza posyp pomocou malej mechanizácie.

s nástupom ihneď.

Základná zložka mzdy (brutto): 650,- €,

Viac informácii TU

Zverejnené 22. 4. 2021

________________________________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Vajnory, so sídlom Roľnícka 109, 831 07  Bratislava-Vajnory

hľadá:

  • opatrovateľku na oddelenie vnútornej správy.

Pracovná náplň spočíva predovšetkým v:

− terénna sociálna práca v prirodzenom prostredí (v dome/byte) klienta,

− imobilným obyvateľom podávanie stravy, vykonávanie jednoduchých      

   ošetrovateľských prác, hygienickej starostlivosti o klientov,

− opatrovanie mobilných a imobilných klientov, stravovanie, pitný režim,  

   osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, základné  

   sociálne aktivity.

s nástupom ihneď.

Základná zložka mzdy (brutto): 600,- €,

Viac informácii TU

Zverejnené 1. 2. 2021