Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu referent rozpočtovníctva a finančníctva. Viac informácií tu.

Zverejnené 31.5.2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava hľadá brigádnikov na zberný dvor vo Vajnoroch
Viac informácií tu.

Zverejnené 25.4.2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava prijme do pracovného pomeru referent investícií
Nástup – ihneď, prípadne dohodou. Viac informácií tu.

Mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava prijme do pracovného pomeru opatrovateľku
Nástup – 01.04.2019, prípadne dohodou. Viac informácií tu.

Zverejnené 20.3.2019, aktualizované 12.6.2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________