Pracovné ponuky

Mestská časť Bratislava - Vajnory vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Kataríny Brúderovej
 
so sídlom Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava-Vajnory s termínom nástupu od 01. 01. 2021. 

Uzávierka prijímania prihlášok: 30. septembra 2020.

Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ - NEOTVÁRAŤ".

Viac informácií k výberovému konaniu nájdete tu.

Zverejnené 17. 8. 2020

_______________________________________________________________________________________________________________________

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Vajnory,
hľadá pomocnú silu do školskej kuchyne.
Požadované vzdelanie je ukončená základná škola.
Pracovná doba od 7:00 do 15:00. Nástup 1.9.2020.

Záujemcovia nech sa hlásia na riaditeľstve základnej školy.

Zverejnené 17. 8. 2020

_______________________________________________________________________________________________________________________

Mestská polícia hlavného mesta Bratislavy prostredníctvom mestskej časti hľadá nového príslušníka mestskej polície – okrskára do mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Podmienky prijatia:

  • Vek minimálne 21 rokov
  • Dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
  • Bezúhonnosť
  • Zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
  • Znalosť úradného jazyka slovom a písmom

Viac informácií o pracovnej pozícii nájdete na budpolicajt.sk alebo v priloženom pdf súbore.

Zverejnené 24. 7. 2020

_______________________________________________________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Vajnory, so sídlom Roľnícka 109, 831 07  Bratislava-Vajnory

hľadá:

  • opatrovateľku na oddelenie vnútornej správy.

Pracovná náplň spočíva predovšetkým v:

− terénna sociálna práca v prirodzenom prostredí (v dome/byte) klienta,

− imobilným obyvateľom podávanie stravy, vykonávanie jednoduchých      

   ošetrovateľských prác, hygienickej starostlivosti o klientov,

− opatrovanie mobilných a imobilných klientov, stravovanie, pitný režim,  

   osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, základné  

   sociálne aktivity.

s nástupom ihneď.

Základná zložka mzdy (brutto): 600,- €, prípadne dohodou

Viac informácii TU

Zverejnené 12. 5. 2020