Pracovné ponuky

Mestská časť Bratislava-Vajnory, so sídlom Roľnícka 109, 831 07  Bratislava-Vajnory

hľadá:

  • technických pracovníkov na oddelenie investícií a hospodárskej správy.

Pracovná náplň spočíva predovšetkým v zabezpečovaní čistoty, starostlivosti o zeleň, zabezpečovaní údržby a opráv objektov vo vlastníctve a správe mestskej častia prevádzkovej techniky s nástupom ihneď.

Základná zložka mzdy (brutto): 650,- €, prípadne dohodou

  • brigádnikov na zberný dvor vo Vajnoroch.

Pracovná náplň - obslužné práce na zbernom dvor na biologicky rozložiteľný odpad. Pracovná doba – spravidlasobota od 08.00 hod. do 17.00 hod., ul. Pri Pastierni, Bratislava-Vajnory.

Odmena za vykonanú prácu: 5,- € / hod.

Viac informácii TU

Zverejnené 20. 2. 2020

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Vajnory, so sídlom Roľnícka 109, 831 07  Bratislava-Vajnory

hľadá:

  • opatrovateľku

Pracovná náplň:

  • terénna sociálna práca v prirodzenom prostredí (v dome / byte) klienta,
  • imobilným obyvateľom podávanie stravy, vykonávanie jednoduchých ošetrovateľských prác, hygienickej starostlivosti o klientov,
  • opatrovanie mobilných a imobilných klientov, stravovanie, pitný režim, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, základné sociálne aktivity.

Nástup možný ihneď, prípadne dohodou:

Základná zložka mzdy (brutto): 600,- €, prípadne dohodou 

Zverejnené 20. 2. 2020

Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o prijatie do zamestnania a súhlas so spracovaním osobných údajov mailom na kulka@vajnory.sk, prípadne osobne v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109. 

_______________________________________________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Vajnory so sídlom Roľnícka 109, 831 07  Bratislava-Vajnory hľadá

brigádnikov na zabezpečovanie zimnej údržby počas sezóny 2019/2020 s prevahou fyzickej práce – čistenie chodníkov.

Odmena:

  • pohotovosť 3,50 €/deň, prípadne dohodou
  • zabezpečovanie schodnosti chodníkov 6,00 €/hod.

Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o prijatie do zamestnania a súhlas so spracovaním osobných údajov mailom na kulka@vajnory.sk, prípadne osobne v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109. 

Viac informácii TU.

Zverejnené 18. 11. 2019

_______________________________________________________________________________________________________________