Harmonogram kultúrnych a športových podujatí na rok 2024

23.1.2024

Február:

10.2.    REPREZENTAČNÝ PLES, spoločenské podujatie, organizuje MČ BA - Vajnory a VPS s.r.o., DK Vajnory, 19.00 h

13.2.    FAŠIANGOVÁ VESELICA, spoločenské posedenie spojené s pochovávaním basy s VOS a VDH, organizuje MČ BA–Vajnory, VOS a VDH, DK Vajnory, 18.00 – 00.00 h

Marec:

11.3.      MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN, slávnostné posedenie, organizuje MČ BA-Vajnory a Senior klub, DK Vajnory, 15.00 h

23.3.     VAJNORSKÁ VÍNNA MUŠKA, ochutnávka mladých vín roku 2022 od Vajnorského vinohradníckeho spolku - Via Vitis, organizuje vinohradnícky spolok Via Vitis v spolupráci s MČ BA–Vajnory, Dobrá Lipa

24.3.    KVETNÁ NEDEĽA, zvyky a obyčaje vo Vajnoroch, organizuje Podobenka z Vajnor v spolupráci s MČ BA-Vajnory, DK Vajnory, 15.00 – 17.00 h

Apríl:

4.4.      79. VÝROČIE OSLOBODENIA BA, kladenie vencov k  Pomníku padlých, organizuje MČ BA-Vajnory za účasti Čestnej stráže a zástupcov spoločenských organizácií vo Vajnoroch - Senior klubom a žiakov ZŠ Vajnory, Pomník padlých, 11.00 h

4.4.      DEŇ UČITEĽOV, stretnutie pedagogických pracovníkov so starostom, organizuje MČ BA–Vajnory, DK Vajnory, 15.00 h

11.4.    119. VÝROČIE PRÍCHODU FERDIŠA JURIGU DO VAJNOR,  spomienkové dopoludnie v spolupráci so ZŠ Vajnory, ZUŠ Vrbenského a  Senior klubom, Park Ferdiša Jurigu, 11.00 h

30.4.    STAVANIE MÁJA, kultúrne podujatie, organizuje MČ BA-Vajnory v spolupráci s VOS a  FK Vajnory, Park pod lipami, 18.00 h

Máj:

1.5.      MÁJOVÁ OPEKAČKA NA MAHROVEJ BÚDE, spoločenské podujatie, organizuje MČ BA-Vajnory, Pozemkové spoločenstvo a Poľovnícka spoločnosť Vajnory, Mahrova búda, 10.00 h - 15.00 h

4.5.      VAJNKOŠT FESTIVAL VAJNORSKÝCH VÍN, výber a hodnotenie najlepších vín z Vajnor, organizuje vinohradnícky spolok Via Vitis v spolupráci s MČ BA–Vajnory, DK Vajnory

12.5.   DEŇ MATIEK, program od detí zo ZŠ a MŠ Vajnory, organizuje MČ BA – Vajnory, pódium Park pod lipami, *V prípade nepriaznivého počasia, DK Vajnory, 15.00 h

25.5.    NA URBANA V ŠIROKÉM, požehnanie vinohradu a vinohradníkov priamo vo vinici Komunitný vinohrad Široké, vinohradnícky spolok Via Vitis v spolupráci s MČ BA–Vajnory, Vajnorské vinohrady, 15.00 h

Jún

1.6.      MDD, zábavné podujatie pre deti, organizuje MČ BA-Vajnory, Detské ihrisko Koniarkova, 15.00 h

1.6.      VAJNORY NA KOLIESKACH, otvorenie cyklistickej sezóny na cyklotrase JURAVA, organizuje Mestská časť Bratislava-Vajnory, Jurská cesta, 15.00 h

8.6.      VAJNORSKÁ PENALTA, organizuje FK Vajnory, areál futbalového ihriska, 12.30 h

15.6.    65. VÝROČIE HK VAJNORY, organizuje HK Vajnory

22-23.6. DETSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ, organizuje FK Vajnory, MČ Vajnory

29.6.    OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA, organizuje - MČ Vajnory, Park pod lipami, 15.00 h

Júl

LETNÉ KINÁ, DIVADLÁ PRE DETI

KINO- každý druhý piatok, 21:00 hod

Divadlo - každá druhá nedeľa, 18:00 hod

21.7.    Koncert AC/DC, letisko Vajnory, 19:00 h

27.7.    VÍNA V PARKU, ochutnávka vín spojená s koncertami, Park pod lipami, 15.00 h     

August:

LETNÉ KINÁ, DIVADLÁ PRE DETI

KINO- každý druhý piatok, 21:00 hod

Divadlo - každá druhá nedeľa, 18:00 hod

16-18.8. LOVESTREAM, festival popovej a tanečnej hudby, areál starého letiska, organizátor - Silvi Production

29.8.    OSLAVY 80. VÝROČIA SNP, kladenie vencov, organizuje  MČ BA- Vajnory, Pamätník  osloboditeľov, 18.30 h

September:

14.-15.9.DNI VAJNOR – DOŽINKOVÉ HODOVANIE, kultúrne podujatie, organizuje MČ BA-Vajnory, Park pod lipami, 15.00 - 22.00 h

  ?       VAJNORSKÝ TANEČNÝ POHÁR, tanečná súťaž, organizuje - Interklub BA s podporou MČ BA-Vajnory , DK Vajnory 10.00 h

28.9.    BURČIAKOVICA, ochutnávka burčiaku a gulášu priamo vo vinici ako oslava úrody daného roka, organizuje Via Vitis, Pri kríži, Vajnorské vinohrady, 11.00 h

Október:

5.10.    VAJNORSKÁ ŠARKANIÁDA, súťaž v púšťaní šarkanov pre deti, organizuje MČ BA-Vajnory, Vajnorské staré letisko, 13.00 h

12.10. VAJNORSKÝ MINIMARATÓN, amatérske verejné bežecké podujatie, organizuje -  MČ BA-Vajnory, Jurská cesta, 13.00 – 17.00 h

22.10.  STRETNUTIE JUBILANTOV, spoločenské podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, organizuje MČ BA-Vajnory, DK Vajnory, 14.00 h                                                                            

November:

16.-17.11.VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK,spoločensko – kultúrne podujatie, organizuje Podobenka z Vajnor v spolupráci s MČ BA - Vajnory, DK Vajnory

9.11.    FUTBALOVÁ MEGAPÁRTY,  spoločenské podujatie, organizuje FK Vajnory, DK Vajnory, 19.00 h

10.11.  SVÄTOMARTINSKÉ POŽEHNANIE, Požehnanie prvého mladého vínka ako poďakovanie za tohtoročnú úrodu, organizuje - vinohradnícky spolok Via  Vitis v spolupráci s MČ BA – Vajnory, Farský klub, 14.00 h

23.11.  KATARÍNSKA ZÁBAVA, spoločenské podujatie, organizuje HK Vajnory v spolupráci s MČ BA-Vajnory, DK Vajnory, 19.00 h

29.11.  VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU, DK Vajnory, Zrkadlový háj- prezentácia MČ Vajnory

December:

6.12.    MIKULÁŠ – podujatie pre deti, organizuje MČ BA – Vajnory, park Pod lipami, 17.00 h

7.12.    VIANOČNÉ TRHY a LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD, spoločenské podujatieorganizuje MČ BA - Vajnory, Park pod lipami a DK Vajnory, 17.00 h

14.12.  VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ – 2. ročník turnaja v stolnom tenise pre všetky kategórie, ZŠ K. Brúderovej - telocvičňa, organizuje MČ BA- Vajnory, 9.00 h

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

 

Vysvetlivky:

Vajnorský tanečný pohár ešte nemá dátum – uvedená bez dátumu (info od organizátorov)

 

 

zdieľať