Novinky

Začalo sa s opravami ulice Pri mlyne

Začalo sa s opravami ulice Pri mlyne

25. 04. 2017
Ako sme už informovali, správca ciest začal tento týždeň s opravou ulice Pri mlyne. Postupuje smerom od železničného priecestia do Vajnor.  Ťažké mechanizmy odbrusujú starý asfaltový povrch a pripravujú tak cestu na položenie nového koberca. Cestná premávka je v tomto úseku presmerovaná do...
Oprava ulice Pri mlyne už budúci týždeň

Oprava ulice Pri mlyne už budúci týždeň

20. 04. 2017
Budúci týždeň od  25.4.2017 do 30.4.2017 bude správca cesty Oddelenie správy komunikácií realizovať opravu miestnej komunikácie II. triedy ul. Pri mlyne v úseku od Príjazdnej ul. po železničné priecestie. Prejazd vozidiel v danom úseku bude obmedzený na jeden pruh.Chceme upozorniť obyvateľov na...
Integrované obslužné miesto občana už aj vo Vajnoroch

Integrované obslužné miesto občana už aj vo Vajnoroch

20. 04. 2017
IOMO  alebo Integrované obslužné miesto občana, ako jedno z pilotných pracovísk na Slovensku, je nové pracovisko zriadené pre občanov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Vajnory. V kancelárii súčasného matričného úradu (Centrálny informačný systém matrík – CISMA) a ohlasovne pobytu ...
Príjazdná je opäť prejazdná

Príjazdná je opäť prejazdná

20. 04. 2017
Silný vietor  spôsobil že Príjazdná ulica bola zablokovaná polámanými konármi a vývratmi. Pracovníci Hospodárskej správy z miestneho úradu Vajnory v spolupráci s príslušníkmi Hasičského zboru, ktorí boli ku kalamite privolaní, polámané konáre a spadnuté stromy orezali a cestu znova sprejazdnili.   
Veľkonočný pondelok neobíďte Vajnorský ľudový dom

Veľkonočný pondelok neobíďte Vajnorský ľudový dom

13. 04. 2017
Občianske združenie Podobenka z Vajnor Vás srdečne pozýva dňa 17. apríla 2017 na Veľkonočný pondelok do Vajnorského ľudového domu na Roľnícku 181. V čase od 9.00 do 13.00 hod si budete môcť pozrieť expozíciu tradičného vajnorského príbytku s dievčatami a ženami vo vajnorských krojoch....
Oznam o obmedzených úradných hodinách miestneho úradu vrátane podateľne vo štvrtok 13.04.2017

Oznam o obmedzených úradných hodinách miestneho úradu vrátane podateľne vo štvrtok 13.04.2017

12. 04. 2017

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory je vo štvrtok 13.4.2017  z technických dôvodov otvorený len do 12:00.

Vajnory nesúhlasia so zámerom vybudovania tretej dráhy na Letisku M.R. Štefánika

Vajnory nesúhlasia so zámerom vybudovania tretej dráhy na Letisku M.R. Štefánika

12. 04. 2017
Mestská časť Bratislava-Vajnory podobne ako Rača nesúhlasí so zámerom  vybudovania tretej vzletovej dráhy na Letisku M.R. Štefánika. Jedným z dôvodov odmietavého stanoviska je zvýšenie frekvencie preletov lietadiel v nízkej výške nad dedinou, čím by sa zvýšila úroveň hluku a znížila kvalita...
V rozvoze nádob na biologicky rozložiteľný odpad sa pokračuje

V rozvoze nádob na biologicky rozložiteľný odpad sa pokračuje

12. 04. 2017
Začiatkom marca začala spoločnosť OLO, a.s. s distribúciou nádob na  biologicky rozložiteľný odpad.  K dnešnému dňu musí dodať ešte 4000 nádob. Medzi čakateľmi sú aj občania Vajnôr. Dovoz nádob robia každý týždeň pondelok- sobota v čase od 08,00 hod do 18, 00 hod. po predchádzajúcom telefonickom...
Uctili sme si 112. výročie príchodu Ferdiša Jurigu

Uctili sme si 112. výročie príchodu Ferdiša Jurigu

12. 04. 2017
V parku Ferdiša Jurigu si spomienkovým stretnutím obyvatelia Vjanor uctili 112. výročie príchodu významného teológa , politika, žurnalistu a buditeľa Ferdiša Jurigu. K pamätnej doske významného občana obce položil veniec starosta Ján Mrva. Pamiatku si prišli uctiť žiaci Základnej školy Kataríny...
Počas sviatkov zvoz odpadu bude v upravenom režime

Počas sviatkov zvoz odpadu bude v upravenom režime

10. 04. 2017
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. aj v tomto roku zabezpečí odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov v upravenom režime. Na Veľkonočný pondelok nebude prebiehať odvoz zmesového komunálneho ani triedeného odpadu. Odvoz odpadu bude presunutý z pondelka 17. 4. 2017 na utorok 18. 4. 2017....