Vajnorský ľudový dom

Národná kultúrna pamiatka Vajnorský ľudový dom
( adresa: Roľnícka 181 )

Hodiny prístupné pre verejnosť - jún až september:

utorok             od 18.00 do 20.00 hod

štvrtok            od 18.00 do 20.00 hod + kurzy tradičných ľudových remesiel

nedeľa            od 15.00 do 17.00 hod

  • V prípade záujmu o prehliadku expozície v iných hodinách, ktoré sú prístupné verejnosti, je možné dohodnúť si prehliadku telefonicky na tel. číslach 0911 821 617 alebo 02/212 95 233, prípadne osobne na miestnom úrade alebo priamo vo Vajnorskom ľudovom dome v čase prístupnom verejnosti s p. Gabrielou Zemanovou.
  • V prípade záujmu väčšej skupiny o prehliadku expozície a v iných hodinách, ktoré sú prístupné verejnosti, je dohoda potrebná minimálne dva týždne vopred.   
  • Podľa záujmu je možné dohodnúť aj výklad o histórii Vajnor a histórii ľudového domu, o miestnych tradíciách, vajnorskom ornamente a vajnorskom kroji, ako aj ukážku tradičných zvykov vo vajnorskom ľudovom odeve.
  • Expozícia sa bude postupne dopĺňať a podľa ročných období tematicky obmieňať.

Tel. kontakt: 0911 821 617 alebo 02/212 95 233, e-mail: podobenkazvajnor@gmail.com