Participatívny rozpočet 2017 (výsledky hlasovania)

Participatívny rozpočet ako projekt zapájanie a aktivizovanie občanov do rozhodovanie o využití časti Vajnorského rozpočtu pokračoval aj v roku 2017. Oproti roku 2016 boli prostriedky zvýšené o 20 % na 8.600,-€.  

Hlasovanie prebiehalo od 12. mája do 11. júna 2017, a to  vyplnením hlasovacieho lístku vo Vajnorských novinkách, alebo aj na našej webovej stránke v časti Participatívny rozpočet.
Medzi úspešné projekty patria tieto návrhy: 

- Vytvorenie pitnej fontány na detskom ihrisku
- Kultivovaný prístup k Vajnorským jazerám od nadchodu pri ŽST Vajnory
- Nové vybavenie na detské ihrisko

Ďalšie projekty budú realizované podľa finančných možností rozpočtu.
Nižšie zverejňujeme výsledky hlasovania.