Participatívny rozpočet 2018

Participatívny rozpočet 2018 - Svoje návrhy zasielajte do 23. marca 2018

Po úspešnom minuloročnom participatívnom rozpočte Vám aj tento rok ponúkame možnosť podieľať sa na využití sumy 10.320 Eur z vajnorského rozpočtu. Oproti minulému roku sa suma zvyšuje o 20,-%. 

Minulý rok sme z tohto rozpočtu podporili 4 návrhy:
1. vytvorenie pitnej fontánky na detskom ihrisku,
2. kultivovaný prístup k Vajnorským jazerám,
3. nové vybavenie na detskom ihrisku,
4. javiskové svetlá do domu kultúry.

Návrhy, ktoré sú  realizovateľné na viac rokov, alebo nad finančné možnosti obce, nezasielajte. Maximálne suma, ktorou je možné podporiť jeden návrh je 3000 Eur.

Dobré a realizovateľné návrhy nám zasielajte do 23.3.2018 na mailovú adresu: vajnory@vajnory.sk alebo ich prineste na miestny úrad.

Následne urobíme štandardný cenový odhad návrhov, ktoré potom uverejníme na našej vajnorskej webovej stránke www.vajnory.sk a aj vo Vajnorských novinkách.

A VY hlasovaním rozhodnete o tom, ktoré z návrhov zrealizujeme vo Vajnoroch spoločne v tomto roku.