Michal Vlcek

Main profile

Curriculum vitae

Člen Miestnej rady
predseda komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií
predseda  komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia