Mestská časť Bratislava-Vajnory

Kontakty - MÚ MČ Bratislava-Vajnory

23.2.2009

Adresa:
Miestny úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
E-mail:
vajnory@vajnory.sk
starosta@vajnory.sk
redakcia@vajnory.sk
infozakon@vajnory.sk
Web stránka:
www.vajnory.sk


Servis pre občanov mestskej časti


02/ 4822 4448
02/ 4822 4412

Fax miestneho úradu

Prednosta: 

02/ 4371 2494


Sekretariát starostu
e-mail: sajgalikova@vajnory.sk
e-mail: horvathova@vajnory.sk
e-mail: sekretariat@vajnory.sk
02/ 4822 4412
Právnik miestneho úradu

e-mail: komara@vajnory.sk
 02/4822 4422

Miestny kontrolór
e-mail: kontrolor@vajnory.sk


02/ 4822 4423

Oddelenie vnútornej správy
Vedúca oddelenia
e-mail:
Podateľňa, administratíva, osvedčovanie podpisov a listín
e-mail: dicerova@vajnory.sk
Referát sociálny, zdravotný, školský
e-mail: kralovicova@vajnory.sk
Matrika, ohlasovňa, voľby, evidencia majetku
e-mail: gzemanova@vajnory.sk

Referát kultúry, športu, zahraničné vzťahy a komunikácia
e-mail: bielcikova@vajnory.sk
Referát kultúry, Vajnorské novinky
Knižnica, Šaldova 2
e-mail: stancel@vajnory.sk
Referát športu02/48224431


02/4822 4432


02/4822 4434

02 4822 4433
02/4822 4423

02/4822 4423Hospodárska správa
vedúci oddelenia
e-mail: kristofic@vajnory.sk
Oddelenie hospodár. správy, správa majetku02/ 4822 4422
0907 /734 280


Oddelenie stavebné, ŽP, ÚP a dopravy
Vedúca oddelenia
e-mail: klaucova@vajnory.sk
Stavebný úrad
Referát územného plánu a architekt
Referát cestného hospodárstva a investícií
Referát životného prostredia a vodného hosp.02/ 4822 4425
02/ 4822 4427,28
02/ 4822 4427
02/ 4822 4428,26
02/ 4822 4426

Oddelenie ekonomické
Vedúca oddelenia
e-mail: porazikova@vajnory.sk
Referát účtovníctva a miezd
Referát fakturácie
Referát pokladne, krátkodobý prenájom
Referát daní a poplatkov02/ 4822 4441
02/ 4822 4445
02/ 4822 4443
02/ 4822 4442
02/ 4822 4444
späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk