Mestská časť Bratislava-Vajnory

Volebné obdobie 2014 - 2018

Volebné obdobie 2014 - 2018 

 martinD

Ing. Martin Demo

 

poslanec poverený oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
člen komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov
člen komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia 


Mobil: 0905/610 035
e-mail.: demo@koratex.sk

marek marek

Marek Grebeči


Člen Miestnej rady

podpredseda komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
člen komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov

člen komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií
člen rady školy
kontakt: 0903/225 754
e-mail.: grebeci@elron.sk

sona

Ing. Soňa Molnárová 

nezávislá

zástupca starostu

člen Miestnej rady
predseda komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

podpredseda  komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
člen komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov

člen komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií
člen rady školy
podpredseda Redakčnej rady Vajnorských noviniek
kontakt: 0907/703 051

e-mail.: molnarovasona@gmail.com

 

Ing. Juraj Ondruška, PhD.

Bez politickej príslušnosti
člen komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií
člen komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva

člen komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov
kontakt: 0903/857 896
e-mail.: juraj.ondruska@stuba.sk

 martino

Ing. Martin Oťapka


podpredseda komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov

člen komisie pre prešetrovanie sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava – Vajnory

člen komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

kontakt: 0905/947 243
e-mail.: martin.otapka@azet.sk

katka 

Ing. Katarína Pokrivčáková


predseda komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov
podpredseda komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov

člen komisie pre prešetrovanie sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava – Vajnory


člen Redakčnej rady Vajnorských noviniek
kontakt: 0915/788 825
e-mail.: pokrivcakova@gmail.com

robo robo

 

Róbert Vajda


člen komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
člen komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov
kontakt: 0905/455 301
e-mail: robert.vajda@arguss.sk

 miso

 

 

Ing. Michal Vlček

SDKÚ – DS


Člen Miestnej rady
predseda komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií
predseda  komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia

člen komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov


kontakt: 0917/900000
e-mail.: 

michal.vlcek1@gmail.com

 

 majo

Marián Zeman 


predseda komisie pre prešetrovanie sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava - Vajnory
predseda  komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov
kontakt: 0911/744 744
e-mail.: zemanmarian@gmail.com
 

 

späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk