Mestská časť Bratislava-Vajnory

Volebné obdobie 2011 - 2014

  Ing. Martin Demo
   kandidát: SDKÚ - DS
člen komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov
člen komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia 
Mobil: 0905/610 035
e-mail.: demo@koratex.sk
   
  Ing. Martin Gramblička
   kandidát: SDKÚ - DS
člen Miestnej rady

Mobil: 0903/745 511
e-mail.: gramblicka@benten.sk
   
  Marek Grebeči
   kandidát: SDKÚ - DS
podpredseda komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
člen komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov
člen rady školy
kontakt: 0903/225 754
e-mail.: grebeci@elron.sk
   
  Ing. Soňa Molnárová
   kandidát: SDKÚ - DS
zástupca starostu
člen Miestnej rady
predseda komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
člen komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov
člen rady školy
podpredseda Redakčnej rady Vajnorských noviniek
kontakt: 0907/703 051
e-mail.: molnarovasona@gmail.com
   
  Ján Panák
   kandidát: SMER
člen Miestnej rady
člen komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
člen komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov
člen Redakčnej rady Vajnorských noviniek
kontakt: 0903/968 069
e-mail.: janpanak@centrum.sk
   
  Ing. Katarína Pokrivčáková
   kandidát: SDKÚ - DS
predseda komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov
podpredseda komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov
člen Redakčnej rady Vajnorských noviniek
kontakt: 0915/788 825
e-mail.: pokrivcakova@gmail.com
   
  Róbert Vajda
   kandidát: SDKÚ - DS
člen komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
člen komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
člen komisie komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov
kontakt: 0905/455 301
e-mail: robert.vajda@arguss.sk
   
  Ing. Michal Vlček
   kandidát: SDKÚ - DS
člen komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií
člen komisie pre prešetrovanie sťažností voči voleným funkcionárom MČ Bratislava - Vajnory
člen komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov
člen komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
kontakt: 0917/900000
e-mail.: 

michal.vlcek1@gmail.com

 

   
  Marián Zeman
   kandidát: SDKÚ - DS
člen komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií
člen komisie pre prešetrovanie sťažností voči voleným funkcionárom MČ Bratislava - Vajnory
člen komisie komisie kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných stykov
kontakt: 0911/744 744
e-mail.: zemanmarian@gmail.com

späť

Copyright © 2008 Mestská čast Bratislava - Vajnory.
Stránku vyrobil Tender Advertising, s.r.o., projekt je financovaný EU www.sacr.sk