Prerušenie dodávky vody - ul. Pri starom letisku, Príjazdná

13 jún 2017

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje že v stredu 21.6. 2017, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. na uliciach Pri starom letisku a Príjazdná, bude dočasne prerušená dodávka pitnej vody. BVS, a.s. si dovoľuje požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody pre pitné účely. Náhradné zásobovanie bude zabezpečené prejazdom cisternového motorového vozidla vo vyššie uvedených uliciach v uvedenom čase a uvedených uliciach.