Prerušenie dodávky vody

20 marec 2017

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje že v stredu 22.3. 2017, v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. na ulici Pri starom letisku, bude dočasne prerušená dodávka pitnej vody. Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody bude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla v uvedenom čase a uvedených uliciach.