Príjazdná je opäť prejazdná

20 apríl 2017

Silný vietor  spôsobil že Príjazdná ulica bola zablokovaná polámanými konármi a vývratmi. Pracovníci Hospodárskej správy z miestneho úradu Vajnory v spolupráci s príslušníkmi Hasičského zboru, ktorí boli ku kalamite privolaní, polámané konáre a spadnuté stromy orezali a cestu znova sprejazdnili.