Žiadosť o vydanie čipu k závore na Vajnorských jazerách

13 september 2017

Keďže sa množia maily vajnorákov kde sa dujú získať tlačivá k žiadosti o čip k automatickej závore uvereňujeme misto s ktorého sa dá tlačivo stiahnuť na tejto adrese : Žiadosť o vydanie čipu k autormtickej závore na Vajnorských jazerách