Školenie prvej pomoci "Spolu to zvládneme" 14. november 2018

streda, 14. november 2018 - 15:00 do 16:45