VZN číslo 3/2012 zo dňa 18.4.2012

o vyhradení miest na umietňovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 2/2011 zo dňa 16.2.2011

o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vajnory

VZN číslo 3/2009 zo dňa 30.04.2009

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v MČ BA - Vajnory