VZN číslo 9/2008 zo dňa 16.12.2008

o dani za užívanie verejného priestranstva