Fašiangová zábava ZŠ sv. Jána Pavla II. 11.2.2017

Saturday, 11. February 2017 - 19:00
Section: 
Tags: 
kultúra

Pozývame Vás na Fašiangovú zábavu organizovanú rodičovským spoločenstvom pri ZŠ a MŠ sv. Jána Pavla II.

Výťažok  z tejto akcie bude využitý  pre potreby školy a aktivity deti.