Miestne zastupiteľstvo

Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva

event 29.3.2023

Miestne zastupiteľstvo - 20. jún 2024

event 14.6.2024

Miestne zastupiteľstvo - 2.máj 2024

event 26.4.2024

Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva

event 13.2.2024

Miestne zastupiteľstvo - 15. február 2024

event 9.2.2024

Miestne zastupiteľstvo - 19. december 2023

event 13.12.2023

Miestne zastupiteľstvo - 16. november 2023

event 10.11.2023

Miestne zastupiteľstvo - 21. september 2023

event 18.9.2023

Miestne zastupiteľstvo - 22.jún 2023

event 16.6.2023

Miestne zastupiteľstvo - 4. máj 2023

event 28.4.2023

Miestne zastupiteľstvo - 16. marec 2023

event 10.3.2023

Miestne zastupiteľstvo - 21.december 2022

event 16.12.2022

Miestne zastupiteľstvo - 23.november 2022

event 15.11.2022