Stavebné oddelenie, oddelenie životného prostredia, územného plánovania, stavebný úrad, doprava