Stavebný poriadok

Stavebné oddelenie, oddelenie životného prostredia, územného plánovania, stavebný úrad, doprava

event 12.10.2023

Ako žiadať o stavebné povolenie

event 2.11.2015

Dôležité adresy

event 2.9.2015

Legislatíva

event 2.9.2015

Správne poplatky

event 15.8.2015

Stavebný úrad MČ Bratislava – Vajnory

event 10.8.2015