Oznámenie o návrhu rozdeľovacieho plánu JPÚ v lokalite Nemecká dolina, k.ú. Vajnory

Date of Publication: 
Wednesday, 30. March 2022

Oznámenie o návrhu rozdeľovacieho plánu jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Nemecká dolina, k.ú. Vajnory

Rozdeľovací plán podľa oznámenia je v papierovej podobe prístupný na miestnom úrade, na stavebnom oddelení /Ing. arch. Krumpolcová/ v čase stránkových hodín ako aj na Okresnom úrade, pozemkový a lesný odbor /p. Grolmusová/