Novinky

Príďte za starostom v stredu 1. 6. 2016 od 16:00 hod do 18:00 hod

Príďte za starostom v stredu 1. 6. 2016 od 16:00 hod do 18:00 hod

26. 05. 2016

V stredu 1. júna 2016 (pravidelná otvorená prvá streda v mesiaci) od 16:00 hod do 18:00 hod bude starosta našej mestskej časti Ing. Ján Mrva k dispozícií občanom.

Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava -Vajnory.

Z dôvodu technickej chyby sa hlasovanie o participatívnom rozpočte opakuje

Z dôvodu technickej chyby sa hlasovanie o participatívnom rozpočte opakuje

12. 05. 2016

Z dôvodu technickej chyby sa hlasovanie o participatívnom rozpočte opakuje. Hlasovanie je zároveň predĺžené o týždeň, t.j. do 7.6.2016.

Kvôli odbornému reštaurovaniu je socha sv. Floriána z námestia dočasne prevezená do ateliéru

Kvôli odbornému reštaurovaniu je socha sv. Floriána z námestia dočasne prevezená do ateliéru

09. 05. 2016

Socha sv. Floriána aj s podstavcom je od pondelka 16.5.2016 prevezená do ateliéru a bude reštaurovaná na základe výskumu a návrhu na reštaurovanie schváleného Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave. 

Ukončenie reštaurovania sochy je naplánované do 20.augusta 2016.

VEREJNÁ SÚŤAŽ NÁVRHOV - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž Športová hala Bratislava - Vajnory

VEREJNÁ SÚŤAŽ NÁVRHOV - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž Športová hala Bratislava - Vajnory

27. 05. 2016

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY Roľnícka 109, 831 0

7 Bratislava 36 v y h l a s u j e verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž Športová hala Bratislava - Vajnory

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Koniarkova 9

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Koniarkova 9

10. 05. 2016

Mestská časť Bratislava-Vajnory vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa materskej školy 
Materská škola Koniarkova 9 s termínom nástupu od 01. 09. 2016

Uzávierka prijímania prihlášok: 15. júna 2016.
 

Podujatia

Žiadne výsledky