Podujatia

Žiadne výsledky

Novinky

Letné tvorivé dielne pre deti i dospelých

Letné tvorivé dielne pre deti i dospelých

17. 06. 2016

Združenie deti a umenie Vás pozýva na 14. letné tvorivé dielne pre deti i dospelých.1. turnus sa uskutoční od 4. do 8.7.2016, 2. turnus od 22. do 26.8.2016. Akcia sa koná v rámci Vajnorského kultúrneho leta, a to denne od 14.00 do 18.00 h v Galérii TYPO&ARS na Roľníckej 349, Bratislava-Vajnory.
Prosíme poslať záväzné prihlášky s uvedením mena a veku do 30. júna 2016.

Pracovná ponuka - upratovačka na miestnom úrade

Pracovná ponuka - upratovačka na miestnom úrade

15. 06. 2016

Mestská časť Bratislava-Vajnory prijme do trvalého pracovného pomeru upratovačku na 3/5 úväzok. Nástup ihneď, prípadne dohodou. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v budove miestneho úradu alebo na telefónnom čísle 0907 734 280 u p. Krištofiča.

Podporme malých vajnorských futbalistov - Spoločné klubové oblečenie detí

Podporme malých vajnorských futbalistov - Spoločné klubové oblečenie detí

02. 06. 2016

Hlasovanie za projekt v Nadácii Slovenskej sporiteľne

VEREJNÁ SÚŤAŽ NÁVRHOV - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž Športová hala Bratislava - Vajnory

VEREJNÁ SÚŤAŽ NÁVRHOV - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž Športová hala Bratislava - Vajnory

27. 05. 2016

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY Roľnícka 109, 831 0

7 Bratislava 36 v y h l a s u j e verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž Športová hala Bratislava - Vajnory

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Koniarkova 9

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Koniarkova 9

10. 05. 2016

Mestská časť Bratislava-Vajnory vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa materskej školy 
Materská škola Koniarkova 9 s termínom nástupu od 01. 09. 2016

Uzávierka prijímania prihlášok: 15. júna 2016.