Ďalší škôlkari sa môžu tešiť na nové triedy, hračky i detské ihrisko

9 október 2017

Ďalšie dobrá vec sa podarila. Naša mestská časť sa dlhodobo venuje problematike vzdelávania a to nielen na úrovni základného školstva ale i predškolského veku.  Už v roku 2009 sme zrekonštruovali starú viac ako 40 ročnú budovu škôlky na Koniarkovej ulici a rozšírili počet detí z necelých osemdesiat na 125. Postupne však počet detí ďalej rástol a preto sme už v roku 2015 začali pripravovať ďalšie rozšírenie kapacít, a pripravili sme projekt ďalších 4 tried s kapacitou pre 88 detí. Získali sme právoplatné povolenie a podali sme žiadosť o získanie finančných prostriedkov z IROPu. Projekt sme podali ešte v decembri 2016 a v týchto dňoch sme  dostali sme dlho očakávanú správu, že náš projekt bol schválený (čítajte viac).