Okrem škôlky vo Vajnoroch rozšíri svoje kapacity aj škola

13 október 2017

Vajnory sa rozrastajú, zvyšuje sa počet mladých rodín žijúcich v tejto mestskej časti. To čo stačilo pred pár rokmi dnes už nestačí. Kapacita Základnej školy Kataríny Bruderovej už nestačí.  Dobrá správa je že počet detí rastie, horšia že škola je kapacitne na hrane únosnosti. Projekt rozšírenia kapacity školy formou nadstavby už našťastie úspešne prešiel úskalím administratívneho vybavovania a je pred svojou realizáciou.

Objekt prístavby je navrhnutý ako dvojpodlažná nepodpivničená budova ukončená plochou strechou, vsadená medzi objekt školy a telocvične. Od týchto stavieb bude oddelený dilatačnou medzerou 20mm od jestvujúceho zateplenia objektov. Základný nosný systém tvoria nosné murované steny pozdĺžneho trojtraktu.  Konštrukčná výška podlaží je 3,6m. Súčasťou projektu je rekonštrukcia a zateplenie zostávajúcej časti spojovacej chodby. V novovybudovanej prístavbe a nadstavbe vzniknú 4 nové triedy. Vďaka prístavbe sa upravia existujúce kapacity jednotlivých tried a vznikne ešte aj rezerva pre nových žiakov. Kapacita nám pri terajšom trende pokryje prírastok detí na niekoľko rokov.  Tak isto vzniknú priestory pre nové špecializované učebne.

Vo verejnom obstarávaní uspela spoločnosť SOAR sk, a.s. zo Žiliny,  ktorá navrhla cenu za dielo 574.053,98 eur vrátane DPH, čo je mierne zníženie oproti predpokladanej projekčnej cene šesťstotisíc eur. Predpokladaná doba výstavby nepresiahne 5 mesiacov.  Na túto investičnú akciu si mestská časť vezme úver z komerčnej banky. K jednohlasnému schváleniu úveru poslancami zastupiteľstva prišlo aj vďaka tomu, že mestská časť má k celkový stav dlhu v objeme iba 17,20% a suma ročných splátok úveru k 31.08.2017 predstavovala už len 6,01%. Zákon umožňuje zadlženie až do hodnoty 60%.

Začiatok stavby je plánovaný už v mesiaci október 2018 podľa počasia, aj s ohľadom na plánovanú prístavbu škôlky v rovnakom školskom  areáli v jarných mesiacoch . Dokončenie je predpokladané v máji 2018. Tento školský rok bude pre našich učiteľov i žiakov trochu náročnejší s ohľadom na tieto dve stavby, ale veríme že výsledok bude stáť za to.