Zverejňovanie zmlúv podľa novely č. 382 / 2011 info zákona, rok - 2019