VZN číslo 2/2009 zo dňa 19.03.2009

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2007 zo dňa 08.11.2007 o určení pravidiel a času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ BA - Vajnory

Resolution type: 
File: 
AttachmentSize
PDF icon č. 2/2009 zo dňa 19.03.200966.35 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené